Số 1817, Đại lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.
ĐT: 0210 3815 666